Att säga till någon man inte känner på ett forum "jag tycker du ska söka hjäp" eller "du är sjuk" är inte bara dumt det är dessutom oförskämt. Jag tror inte någon utbildad läkare eller psykolog ställer diagnoser på människor utifrån vad som skrivs i en tråd på ett forum där det råder meningsskiljaktligheter. Det borde inte lekmän heller göra. Dock förekommer det då och då i stridens hetta och då ofta beroende på att man har så svårt att se på en sak från mer än sitt eget håll. Man drar egna slutsatser enbart utifrån sitt eget snäva tänkande och tillskriver den andre sina egna tänkta konsekvenser av den andres åsikter och det kan då ibland bli väldigt fel. Bara för att någon inte tycker som man själv betyder inte det att vederbörande har vanföreställningar.

Blir man då tillräckligt frustrerad över att den andre inte förstår att man har rätt så är det nog väldigt lätt att det slinker ur diagnoser. Man sitter där hemma och tänker " den där människan kan inte va klok, h*n måste vara sjuk" och så skriver man det. Själv skulle jag önska att det fick stanna vid en tanke och att man kunde hålla sig för god för att kalla varandra sjuk, tycker att vi borde tänka till lite.


Källa från min vän: Tskgumman (godkänt)