Varför känns detta så fel?

[I]Upphovsmännen får vända sig till domstol för att begära ut informationen, som datorns unika IP-nummer, från internetleverantörerna. Sen kan de själva kontakta fildelaren och begära skadestånd.[/I]

[URL="http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,1115539,00.html"] Aftonbladet[/URL]


Är det förresten bara jag som ser en öppning för en ny form av bedrägeri här? Och vart hamnar bevisbördan? Exakt vad ska beslutas i domstol? Exakt vilken nytta har skivindustrin av att få veta en annan persons identitet mer än för att skrämmas och kränka den personliga integriteten? Det känns som att [I]BROTTSUTREDNING[/I] görs av [U][I]POLIS[/I][/U] och inte intresseorganisationer ...

Hur ska dom kunna få ut skadestånd och ge sig på ett civilmål när inte polisen utrett och domstol konstaterat ett utfört brott? Jag menar.. Det känns som att man försker hoppa över ett helt kapitel i svensk rättssäkerhet här.. Vansinne!