I den allt hårdare miljön på internet växer det fram en ny slags kriminalitet som allt mer tycks få fäste. Det handlar egentligen om ren och skär mobbing, där kränkningar och den personliga integriteten kan förekomma helt utan att någon kan göra något åt problemet. Alla hävdar sin rätt att få yttra sig och gränserna mellan vad som är tillåtet och vad som inte är okej blir allt otydligare. Myndigheter från högvis med anmälningar om integritetsbrott där förtal är en återkommande term, men ingenting händer. Man säger att antalet anmälningar är så pass högt att man inte hinner med att ta itu med alla fallen och det slutar alldeles för ofta med att fallen läggs ned helt utan åtgärd.

Samma sak har vi redan idag sett i verkligheten där mobbing, som inte åtgärdas slutar med tragedier och dödsfall där fallet i Rödeby är ett bra exempel på att något i systemet inte fungerar ordentligt, där det hinner gå allt för långt. Små historier, som från början egentligen är obetydliga kan plötsligt ta fart och bli något större än man egentligen önskat.

Förföljelse på internet är något som uppenbarligen inte tas på allvar. Visserligen kan jag tänka mig att väldigt många fall faktiskt helt saknar underlag och detta medför så klart att alla andra fall tar längre tid att utreda, fall som egentligen inte behöver utredas alls. Men någonstans borde man ändå ta detta på allvar, då det känns som om aggressiviteten ökar allt mer på nätet. Speciellt efter att bloggosfären fick sitt inträde på nätet där det även där förekommer mobbing.

Det kanske vore dags att ta tag i de här problemen, innan alltihop havererar? Om nu ändå staten är på väg att ta över Big Brother-konceptet med all denna kameraövervakning, vore det väl ändå på sin höjd dags att även skydda den enskilda individen, för vad hjälper en kamera om man till trots inte kan få ett eget vettigt personskydd?

[LEFT][I][URL="http://privatbyran.se"]privatbyran.se/forum[/URL][/I]
[/LEFT]