Jag vägrar att ta "hacker"-termen på min tunga av många olika anledningar även om den i vissa fall inte är fel att ta till. Hemskt nog. Dock tycker jag det är lite småtrist att man i vissa fall aldrig kan dela med sig av sina kunskaper på grund av delvis moraliska orsaker. Allt man har kunskap om är inte alltid, dessvärre, till ens fördel så att säga. Det hade exempelvis varit ganska kul att börja dokumentera lite av det man upplevt, men samtidigt vet man att det är säkrast för det egna arvet, att aldrig släppa ut några mer avancerade tankar till allmänheten. Såvida man inte kommer på ett smidigt sätt att göra det på, som kan vara lärorikt. Å andra sidan så blir väl aldrig det man lär ut, använt på ett korrekt sätt, eller ens överhuvudtaget. Någonsin.