...när man skriver "skada" istället för "skapa"...

[IMG]http://www.tornevall.net/storage/files/1238882400/full/1238926405_kunde_inte_skada_kund.jpg[/IMG]