Detta är en kul ny lek där man ska räkna i bilder. Man posta en bild med nått tex som innehåller 1 sen postar nästa nästa siffra nått som innehååler 2. Kan både vara 2 saker eller siffran 2


number-1-icon.png