... jag återciterar ...


Att försöka hitta howto'n på [någonstans överhuvudtaget] supportsidan [...] är omöjligt.

Viktigt i nedanstående kod är att gamename ändras till det "shortname" man lägger i databasens spellista. I början var det just det misstaget jag gjorde så att jag inte fick spelen att submitta överhuvudtaget.

Code:
if (this.sessionstarted != 1) {
  this.arcade = new LoadVars();
  this.sessionvars = new LoadVars();
  this.arcade.gamename = "dukegame1";
  this.arcade.sessdo = "sessionstart";
  this.arcade.sendAndLoad("arcade.php", sessionvars, "POST");
  this.sessionstarted = 1;
}

if (_root.gameover == 1) {
  if ((this.askpermission != 1) && (this.sessionvars.connStatus == 1)) {
    this.prequestvars
...