Reinfeldt har skapat ett spel som heter Fas-3, där omskapar han universum så att det passar honom. Steget mellan verklighet och fantasi är omärklig, han går över gränsen utan att tänka. Vandrar över på ingen tid alls! Den påhittade världen är precis så ohälsosamt som det varnas för! Vilken nivå ska vi nu ta oss upp till för att få riktiga jobb?

Att vara utförsäkrad har satt sina spår, vi är utbrända och har gått in i väggen enligt gällande regeringsbeslut. Vi har inga rättigheter längre, bara skyldigheter! Vår utsatta situation är som en vandrande vägg. Den skyfflar oss framför sig med allt högre hastighet. Vi kommer att bli utfasade till oigenkännlighet.

Det går allt snabbare och vi lämnas över till nästa fas - och nästa - och nästa. Vi är som ett jagat djur, bara bönerna gör oss till människa. Vi är inneslutna i ett skeende där all vår strävan, all...