"Making internet a better place" är ett sidospår till "Making Facebook a better place" på Facebook: https://www.facebook.com/groups/1616914168586452/
Tanken är att saker som berör just internet, Facebook och diverse förbättringar skall kunna fångas upp här - och i den öppna projekthanteringen där drömmar kan förverkligas, här!