RSSWatch 2.0 Systemdokumentation v1.0: Förord

Detta är ett litet utdrag ur RSSWatch systemdokumentation som i skrivande stund tillverkas. Om nu någon tycker att det kan vara intressant med detaljer, så kan det vara en god idé att skriva om det.

RSSWatch är det korrekta namnet på ett från grunden privatbyggt projekt. Tanken med projektet var att bygga en lätt tillgänglig RSS-läsare med ungefär samma funktionaliteter såsom Sharpreader, RSSReader och andra dylika opensource-läsare, där Sharpreader är bland de bättre på marknaden just nu. Idén kommer alltså delvis från Sharpreader-läsaren, där rubrikerna på postade inlägg och artiklar markeras i kursiv text, när innehåll förändrats. Men när förändringen väl var gjord kunde man inte längre se vad som hade ändrats. I synnerhet blev det svårt att finna småförändringar i större texter. Detta kunde RSSWatch göra!

RSSWatch uppdrag var att samla data från RSS-länkar och publicera dem så att de var nåbara även utan hjälp av verktyg såsom Remote Desktop – men samtidigt med möjlighet att återspegla förändringarna. Webben var ett perfekt medium för detta. Behoven, i takt med att koden skrevs, ökade naturligtvis. Förändringar var inte allt, om man inte kunde se innehållet i sin ursprungliga form. Det var en sak att studera förändringar, en helt annan sak att jämföra innehållet mot varandra. Därför speglades websidorna som cachesidor – precis såsom många sökmotorer – google, yahoo, altavista, med flera, idag fungerar.

… to be continued!

Posted in rsswatch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.