Inlägg som raderats och statistik

En ny kontroll av inlägg som raderats införs idag. Normalt sett skall en blogg (kan man tycka) lämna en “404 File not found”, när ett inlägg inte längre finns på websidan. En del bloggar fungerar så, till RSSWatch stora glädje; när ett inlägg raderas rapporterar websidan tillbaka att inlägget inte längre finns och det flaggas som raderat. För besökaren syns detta sedan i rubriken för varje inlägg, med en rödfärgad överstruken titel. Det är dock inte alla bloggar som fungerar på det viset, utan rapporterar tillbaka statuskoden “200 OK” trots att inläggen inte längre existerar. Det är naturligtvis irriterande eftersom RSSWatch inte kan skilja inläggen åt – bloggarens rssfeed säger ju att inlägget finns.

Detta är dock löst, genom att RSSWatch i realtid räknar antalet inkomna kommentarer. När en kommentar raderas flaggas det automatiskt som raderat och RSSWatch håller då reda på både vilka kommentarer som finns synliga på en blogg och vilka som är raderade. Om samtliga kommentarer flaggats som raderade så kan det alltså bara betyda två saker: Bloggaren har fått ett frispel och raderat alla kommentarer manuellt – eller raderat inlägget. RSSWatch utgår från att det är inlägget som är raderat.

Utöver detta så har RSSWatch nu berikats med statistik över de bloggar som lagts till i registret. Detta kan beskådas här: http://fnarg.org/rsswatch/stats

Posted in rsswatch and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.