RSS-Länkscanner inlagd!

De som vill lägga upp nya RSS-länkar kan nu göra det enklare. Om länken som läggs upp INTE är en RSS-sida, så försöker RSSWatch själv hitta en lämplig länk. Funktionen är dock bara upplagd på test än så länge. Eventuella felaktigheter får gärna rapporteras in här eller via mail!

Posted in rsswatch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.