RSS-länkscanner

Inom kort byts förhoppningsvis “lägg till länk”-sidan ut mot en ny funktion som själv söker efter rsslänkar i det som skickas upp. En metod för att göra detta utvärderas just nu och testerna så här långt har gett positivt utslag.

Posted in rsswatch and tagged , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.